دانشنامه ملودی

دانستنی‌هایی در مورد پوشاک را در اینجا خواهید خواند...

مکان تولید پوشاک

مکان تولید پوشاک

این مسئله به ظاهر جزئی تاثیر زیادی بر سرنوشت تولید پوشاک می‌گذارد . شک نکنید؛ شاخص‌های انتخاب مکان برای تولید به دو دسته تقسیم می‌گردد، یکی معماری مکان برای تولید و دیگری، منطقه یا محله‌ای که تولیدی قرار است در آنجا استوار گردد. مسلما معماری یک مکان در امر تولید مسئله مهمی است، چون محیط کار تأثیر انکار ناپذیری روی تولیدات پوشاک خواهد گذاشت ولی مهمتر از آن، منطقه‌ای است که تولیدی در آن واقع می‌گردد.

اگر روی  این مسئله دقت صرف نشود، بازدهی مناسبی نخواهد داشت. و از دیگر آیتم‌هایی که در انتخاب محل تولیدات لباس باید در نظر داشت، نیروی کار منطقه می‌باشد. در منطقه‌ای که نیروی کار مناسب و کافی ندارد، تولیدی با کمبود نیروی انسانی روبرو خواهد بود و مشکلاتی نظیر: دستمزد بالای کارگر، عدم تخصص نیرو، کمبود نیرو و …  همواره تاثیری بسیار مخربی را روی تولیدات خواهند گذاشت. در حالی که اگر منطقه مناسبی از لحاظ نیروی کار باشد، در عین تأمین نیروی حرفه‌ای و مناسب، به دلیل رقابتی بودن، می‌توان روی دستمزد کاگران هم مانور بسیاری داد. یا اگر نیروی کاری در بین کار از همکاری صرف نظر کرد، می توان به سرعت جایگزینی برای آن قرار داد. نیروی کار حرفه‌ای، یکی از دلایل مهم در بحث کیفیتی کالا به شمار می‌رود. با این رویکرد است که ملودی بنیان خود را در بهترین مکان ممکن بنا کرده و می‌کوشد که قیمت برای مصرف کننده را کاهش دهد. ملودی مفتخر است که هر دو عامل معرفی شده در بالا را در کنار هم داراست و در نتیجه آن بهترین بازدهی را به بازار مصرف دارد.